Corona update 04-05-2020

Wij zijn weer geopend, maar nog niet in volledige omvang! Dat betekent dat we eerst maar een beperkt aantal uren per dag mogen gaan werken.

Het RIVM zal evalueren of deze versoepeling van de regels niet leidt tot meer ziektegevallen. Dit houdt voor u in dat we niet per direct iedereen in behandeling kunnen nemen. De vrije inloop en balie functie komt te vervallen tot nader bericht.

AANMELDEN ALLEEN TELEFONISCH OF PER E-MAIL!

De behandelend therapeut zal met u telefonisch overleggen over de urgentie en de mogelijkheden om de behandeling op te starten.

Verder is het van groot belang dat, als u de praktijk bezoekt, u geen van de volgende klachten heeft:

Bij bovenstaande verschijnselen of twijfel hierover;

BEL AF, BLIJF THUIS!

Verder verzoeken wij u om bij praktijkbezoek de volgende regels in acht te nemen.

Wij vragen uw begrip voor deze beperkte- en bijzondere omstandigheden.

Wij zien u graag terug in onze praktijk.

Prijslijst

Let op: onderstaande prijslijst geldt voor niet verzekerde zorg. Wanneer u voldoende aanvullend bent verzekerd, zal uw zorgverzekeraar de behandeling(en) vergoeden. Controleer hiervoor uw verzekeringspolis.

Prijslijst niet verzekerde zorg

Behandeling fysiotherapie € 40,00
Behandeling fysiotherapie aan huis € 55,00
Behandeling incl. inrichtingstoeslag € 45,00
Kinderfysiotherapie € 55,00
Kinderfysiotherapie aan huis € 67,00
Kinderfysiotherapie incl. inrichtingstoeslag € 60,00
Instructie/overleg ouders/kind € 55,00
Oedeemtherapie € 55,00
Oedeemtherapie aan huis € 67,00
Screening en intake en onderzoek € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 67,00
Niet nagekomen afspraak € 40,00
Korte eenvoudige rapporten incl. BTW € 75,00
Meer gecompliceerde rapporten incl. BTW € 150,00

Prijzen per 1 januari 2020.

Betalingsvoorwaarden

Bij voldoende aanvullende dekking van de zorgverzekering wordt door ons rechtstreeks bij de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd. Bij geen of onvoldoende dekking uit de aanvullende verzekering dient de patiënt de kosten contant na afloop behandeling te betalen.

Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de patient zelf te weten of er een aanvullende verzekering is dan wel er nog vergoeding resteert na eerst bij een andere praktijk te zijn geweest. Fysiotherapie Stroinkslanden is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor achteraf geconstateerde tekorten. Indien behandelingen achteraf niet vergoed worden door de zorgverzekeraar zullen wij deze particulier in rekening brengen voor het vigerende praktijk tarief.

Behandelingen kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Een daarna niet nagekomen afspraak zal volledig in rekening worden gebracht.