Praktijk normaal geopend, met inachtneming COVID regels. Lees de Corona-update

Prijslijst

Let op: onderstaande prijslijst geldt voor niet verzekerde zorg. Wanneer u voldoende aanvullend bent verzekerd, zal uw zorgverzekeraar de behandeling(en) vergoeden. Controleer hiervoor uw verzekeringspolis.

Prijslijst niet verzekerde zorg

Behandeling fysiotherapie € 45,00
Behandeling fysiotherapie aan huis € 60,00
Behandeling incl. inrichtingstoeslag € 50,00
Kinderfysiotherapie € 60,00
Kinderfysiotherapie aan huis € 75,00
Kinderfysiotherapie incl. inrichtingstoeslag € 65,00
Instructie/overleg ouders/kind € 60,00
Oedeemtherapie € 60,00
Oedeemtherapie aan huis € 72,00
Screening en intake en onderzoek € 60,00
Screening en intake en onderzoek aan huis € 75,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 70,00
Niet nagekomen afspraak € 45,00
Korte eenvoudige rapporten € 80,00
Meer gecompliceerde rapporten € 160,00

Prijzen per 1 januari 2023.

Betalingsvoorwaarden

Bij voldoende aanvullende dekking van de zorgverzekering wordt door ons rechtstreeks bij de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd. Bij geen of onvoldoende dekking uit de aanvullende verzekering dient de patiënt de kosten contant na afloop behandeling te betalen.

Het blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de patient zelf te weten of er een aanvullende verzekering is dan wel er nog vergoeding resteert na eerst bij een andere praktijk te zijn geweest. Fysiotherapie Stroinkslanden is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor achteraf geconstateerde tekorten. Indien behandelingen achteraf niet vergoed worden door de zorgverzekeraar zullen wij deze particulier in rekening brengen voor het vigerende praktijk tarief.

Behandelingen kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Een daarna niet nagekomen afspraak zal volledig in rekening worden gebracht.