Corona update 04-05-2020

Wij zijn weer geopend, maar nog niet in volledige omvang! Dat betekent dat we eerst maar een beperkt aantal uren per dag mogen gaan werken.

Het RIVM zal evalueren of deze versoepeling van de regels niet leidt tot meer ziektegevallen. Dit houdt voor u in dat we niet per direct iedereen in behandeling kunnen nemen. De vrije inloop en balie functie komt te vervallen tot nader bericht.

AANMELDEN ALLEEN TELEFONISCH OF PER E-MAIL!

De behandelend therapeut zal met u telefonisch overleggen over de urgentie en de mogelijkheden om de behandeling op te starten.

Verder is het van groot belang dat, als u de praktijk bezoekt, u geen van de volgende klachten heeft:

Bij bovenstaande verschijnselen of twijfel hierover;

BEL AF, BLIJF THUIS!

Verder verzoeken wij u om bij praktijkbezoek de volgende regels in acht te nemen.

Wij vragen uw begrip voor deze beperkte- en bijzondere omstandigheden.

Wij zien u graag terug in onze praktijk.

Peuter-, kleutergym

Peuter/kleutergym is voor kinderen met motorische achterstand en/of beperkingen. De gym wordt gegeven door een erkende kinderfysiotherapeut, de groep kinderen bestaat maximaal uit 7 kinderen, zodat de kinderen individueel geholpen kunnen worden met hun evt. motorische beperkingen en er de mogelijkheid is om nieuwe vaardigheden aan te leren. Het accent ligt met name op:

  • het stimuleren/verbeteren van balans en evenwicht
  • het aanleren van klim/klauter, spring en bal vaardigheden

Tevens wordt er aandacht besteed aan het samen spelen en bewegen op muziek.