Praktijk normaal geopend, met inachtneming COVID regels. Lees de Corona-update

Peuter-, kleutergym

Peuter/kleutergym is voor kinderen met motorische achterstand en/of beperkingen. De gym wordt gegeven door een erkende kinderfysiotherapeut, de groep kinderen bestaat maximaal uit 7 kinderen, zodat de kinderen individueel geholpen kunnen worden met hun evt. motorische beperkingen en er de mogelijkheid is om nieuwe vaardigheden aan te leren. Het accent ligt met name op:

  • het stimuleren/verbeteren van balans en evenwicht
  • het aanleren van klim/klauter, spring en bal vaardigheden

Tevens wordt er aandacht besteed aan het samen spelen en bewegen op muziek.