Praktijk normaal geopend, met inachtneming COVID regels. Lees de Corona-update

Manuele therapie

Manueeltherapie volgens Mulligan

Bij therapie volgens het Mulligan Concept, gaat het er om, dat er op een pijnvrije manier meer bewegingsvrijheid wordt gecreëerd in gewrichten die niet goed bewegen. Dit gebeurt door passieve manuele mobilisaties te combineren met actief bewegen van de patiënt, in het te mobiliseren gewricht. Mulligan heeft op een systematische manier deze twee methoden als eerste met elkaar gecombineerd. Door meer "open minded" om te gaan met bestaande principes heeft hij zowel voor de perifere gewrichten als de wervelkolom een nieuw onderzoeks- en behandelsysteem ontwikkeld. Zijn MWM's (perifeer) als SNAG's (wervelkolom) zijn een combinatie van een passieve correctie (assessory movement) en een actieve beweging. Met deze techniek wordt, indien deze geïndiceerd is, snel en pijnvrij functie teruggewonnen. (Mulligan Concept)

Manueel therapie volgens Marsman

M.T.M. is een specifiek onderzoek-, behandelingsmethode gericht op het ongestoord functioneren van de wervelkolom. Deze komen tot uiting in fenomenen die individueel bepaald worden door de fysiologische bewegingspatronen van de wervelkolom. Wij duiden de laatste aan met de term 'voorkeursbewegingen'. Bij een klachtenpatroon is er sprake van een verminderde mobiliteit op een of meer niveaus van de wervelkolom, waardoor er daar een dysbalans kan ontstaan in de statiek.

De therapie bestaat nu in het opheffen van deze onbalans door middel van een uiterst subtieleen gerichte mobilisering, waardoor de patiënt weer komt tot een voor hem zo gunstig mogelijke houding en manier van bewegen. De benadering is onafhankelijk van de pathologie die aan de functiebeperking ten grondslag ligt.

De behandelingstechniek is in het algemeen eenvoudig, de diagnostiek daarentegen gecompliceerd.

Verder verschaft de M.T.M. een specifiek, eigen kinesiologische inzicht in het bewegingsapparaat, wat in de fysiotherapie dienstig is op het gehele gebied van de bewegingstherapie. Door zijn zeer gerichte en subtiele gedoseerde uitvoering van de mobilisering, aangepast aan de presentie en klachten van de patiënt, kent de M.T.M. geen contra-indicatie. (Manuele Therapie Marsman)