Corona update 04-05-2020

Wij zijn weer geopend, maar nog niet in volledige omvang! Dat betekent dat we eerst maar een beperkt aantal uren per dag mogen gaan werken.

Het RIVM zal evalueren of deze versoepeling van de regels niet leidt tot meer ziektegevallen. Dit houdt voor u in dat we niet per direct iedereen in behandeling kunnen nemen. De vrije inloop en balie functie komt te vervallen tot nader bericht.

AANMELDEN ALLEEN TELEFONISCH OF PER E-MAIL!

De behandelend therapeut zal met u telefonisch overleggen over de urgentie en de mogelijkheden om de behandeling op te starten.

Verder is het van groot belang dat, als u de praktijk bezoekt, u geen van de volgende klachten heeft:

Bij bovenstaande verschijnselen of twijfel hierover;

BEL AF, BLIJF THUIS!

Verder verzoeken wij u om bij praktijkbezoek de volgende regels in acht te nemen.

Wij vragen uw begrip voor deze beperkte- en bijzondere omstandigheden.

Wij zien u graag terug in onze praktijk.

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut kan door een gesprek met de ouders/verzorgers het probleem inventariseren. Vervolgens wordt het kind geobserveerd en onderzocht. Zij zal hierdoor antwoorden proberen te vinden op:

  • Wat kan/doet het kind?
  • Waarom beweegt het op deze manier?
  • Hoe probeert het kind zelf zijn probleem op te lossen en wat kan de fysiotherapeut hieraan bijdragen?

Een motorische test kan een onderdeel zijn van het onderzoek. Vervolgens wordt met de ouders het resultaat besproken. Het vervolgtraject kan als volgt zijn:

  • Er wordt een behandeldoel opgesteld en aan de hand daarvan wordt een behandelplan gemaakt
  • Er worden adviezen en instructies gegeven

Het probleem ligt niet in eerste instantie op het terrein van de kinderfysiotherapie en er wordt contact opgenomen met de verwijzer voor een ander traject.

De behandeling voor kinderen die nog niet kunnen lopen zal bij de kinderen thuis worden uitgevoerd. Voor de oudere kinderen (vanaf 2-3 jaar) vindt de behandeling plaats in een oefenzaal met leeftijdsgericht spel- en oefenmateriaal. Het uitgangspunt is het stimuleren van de optimale ontwikkeling van het kind.