Corona update 04-05-2020

Wij zijn weer geopend, maar nog niet in volledige omvang! Dat betekent dat we eerst maar een beperkt aantal uren per dag mogen gaan werken.

Het RIVM zal evalueren of deze versoepeling van de regels niet leidt tot meer ziektegevallen. Dit houdt voor u in dat we niet per direct iedereen in behandeling kunnen nemen. De vrije inloop en balie functie komt te vervallen tot nader bericht.

AANMELDEN ALLEEN TELEFONISCH OF PER E-MAIL!

De behandelend therapeut zal met u telefonisch overleggen over de urgentie en de mogelijkheden om de behandeling op te starten.

Verder is het van groot belang dat, als u de praktijk bezoekt, u geen van de volgende klachten heeft:

Bij bovenstaande verschijnselen of twijfel hierover;

BEL AF, BLIJF THUIS!

Verder verzoeken wij u om bij praktijkbezoek de volgende regels in acht te nemen.

Wij vragen uw begrip voor deze beperkte- en bijzondere omstandigheden.

Wij zien u graag terug in onze praktijk.

Fysiotherapie voor ouderen

In onze moderne wereld wordende mensen steeds ouder. Een leeftijd van 80 jaar was vroeger een uitzondering, maar door de moderne gezondheidszorg kijkt niemand daar meer van op. Ook stellen we steeds hogere eisen aan de kwaliteit van levenDe meeste mensen willen dan ook zolang mogelijk een actief leven leiden met zoveel mogelijk zelfstandigheid. In zo'n actief leven is er geen plaats voor ouderdomskwalen.

Veel voorkomende klachten bij ouderen zijn slijtageklachten van de gewrichten en het ontkalken van het skelet (osteoporose). Vaak zijn er gelijktijdig andere kwalen,zoals diabetes, hart- en vaatziekten en aandoeningen aan andere organen. Ook komen op hogere leeftijd neurologische aandoeningen als de ziekte van Parkinson of hersenbloedingen vaker voor.

Elke ouderdomdkwaal vereist een specifieke behandeling door een fysiotherapeut die zich gespecialiseerd heeft in het behandelen van ouderen: een geriatriefysiotherapeut.